Czech English French German

V O L E B N Í   Ř Á D

Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku

1/ Voleb se zúčastní přítomní účastníci Valné hromady.

2/ Kandidátky orgánů Společnosti musí být tvořeny minimálně dvojnásobným počtem volených zástupců.

3/ Volič označí na volebním lístku ty kandidáty, které volí zakroužkováním  pořadového čísla u jména kandidáta.

4/ Je možno volit i kandidáty nepřítomné na Valné hromadě.

5/ Při volbě je rozhodující prostá většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta Společnosti.

6/ Volební lístek je platný pokud počet kandidátů označených volitelem odpovídá volenému počtu členů volených orgánů podle ustanovení  článku 7, odstavce 2/ hlavy IV. stanov.

 

Schváleno valnou hromadou dne: 24.9.2015

 

Mezinárodní konference 2019

Mezinárodní konference "Trhací technika a pyrotechnika 2019" se bude konat v Hotelu Zámek Valeč ve dnech 25.-27.9.2019.

Přihlašovací formulář zde bude uveřejněn v průběhu měsíce července.

 

Průzkum termínu konference

Státní báňská správa

Aktuální informace z webu Státní báňské správy týkající se oblasti výbušnin naleznete zde:

cbusbs

SRDCE V KAMENI

je video, které přibližuje příležitost pro mladé a nejen pro ně...

Najdete nás