Czech English French German

V O L E B N Í   Ř Á D

Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku

1/ Voleb se zúčastní přítomní účastníci Valné hromady.

2/ Kandidátky orgánů Společnosti musí být tvořeny minimálně dvojnásobným počtem volených zástupců.

3/ Volič označí na volebním lístku ty kandidáty, které volí zakroužkováním  pořadového čísla u jména kandidáta.

4/ Je možno volit i kandidáty nepřítomné na Valné hromadě.

5/ Při volbě je rozhodující prostá většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta Společnosti.

6/ Volební lístek je platný pokud počet kandidátů označených volitelem odpovídá volenému počtu členů volených orgánů podle ustanovení  článku 7, odstavce 2/ hlavy IV. stanov.

 

Schváleno valnou hromadou dne: 24.9.2015

 

Mezinárodní konference 2019

Mezinárodní konference "Trhací technika a pyrotechnika 2019" se bude konat v Hotelu Zámek Valeč ve dnech 25.-27.9.2019.

Pozvánka s podrobnými informacemi

Přihlášení na konferenci je možné pouze v elektronické podobě!!!

 

You can see conference invitation and registration form in english language

conference sttp 2019

 

Valná hromada STTP 2019

Valná hromada STTP 2019 se bude konat po skončení bloku přednášek dne 26.9.2019 od 17 hodin v přednáškovém sále v Hotelu Zámek Valeč .

Pozvánka a program valné hromady 2019

 

Průzkum termínu konference

Anketa vysledek

Státní báňská správa

Aktuální informace z webu Státní báňské správy týkající se oblasti výbušnin naleznete zde:

cbusbs

SRDCE V KAMENI

je video, které přibližuje příležitost pro mladé a nejen pro ně...

Přihlášení

Najdete nás